Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của websiteviet.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "websiteviet". (Ví dụ: mẫu web sản phẩm mật ong websiteviet). Tìm kiếm ngay
1878 lượt xem

Những bản kiểm điểm quá trình công tác tốt nhất dành cho mọi đối tượng

Bản kiểm điểm quá trình công tác là một trong những nội dung bạn cần hoàn thành khi kết thúc năm, cũng như hoàn thành một dự án nào đó. Tuy nhiên với nhiều người không giỏi diễn đạt đôi khi họ không biết làm sao để trình bày. Chính vì điều đó mà nhiều người bị vuột mất cơ hội, thậm chí là không được thăng tiến đúng như những gì mình đã cống hiến. Dưới đây là những bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho nhiều đối tượng mà chúng tôi đã cập nhật mới nhất.

BẢN
TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm học 20…- 20…

Họ và tên:
…………………………………………….

Chức vụ:
…………………………………………………..

Đơn vị:
………………………………………………..

1. Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống:

– Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng
kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm
túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

– Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên
và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

– Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy
định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng
phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành
mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục,
phục vụ nhân dân. Trong đời sống và trong sinh hoạt với cơ quan, đơn vị tôi
luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham gia
phòng chống những biểu hiện tiêu cự như quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền,
sách nhiễu nhân dân, chống tham ô, lãng phí, các tệ nạn trong nhà trường và
ngoài xã hội.

– Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận
tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.

– Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống
nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công
việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với
học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện cho
trường phát triển toàn diện.

2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù
hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức
thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính
hiệu quả công việc.

– Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt
sự điều động của cấp trên.

– Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học
tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả
thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

+ Trong năm không có học sinh bỏ học

+ Hoàn thành chương trình lớp học: 273/276 ; Tỉ lệ: 98,8%

+ Xếp loại hạnh kiểm (Năng lực và phẩm chất): 276/276 ;
Tỉ lệ: 100%

+ Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và các HĐGD khác (Kiến
thức): 98,9%

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51; Tỉ lệ 100%

+ Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: Tỉ lệ: 88,9%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/12; Tỉ lệ: 58,3%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 1/1 ; Tỉ lệ: 100%

+ Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức như Hội
thi ATGT, Hội thi GVCN giỏi, Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã; kết
quả cụ thể:

+ Đạt giải Ba phần thi vẽ tranh trong Hội thi tìm hiểu
ATGT cấp thị xã.

+ Đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi hoạt động Đội của tiểu
học cấp thị xã.

+Giữ vững chuẩn quốc gia PCTH và PCTH ĐĐT mức độ 1.

3. Khuyết điểm:

– Bản thân vừa mới được bổ nhiệm công tác quản lý hiệu
trưởng với công việc còn mới mẻ nên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn nhất định
trong công việc quản lý cũng như việc điều hành trong đơn vị.

– Trong công việc đôi khi xử lý còn nặng về tình cảm.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục còn hạn chế.

4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:

– Cố gắng nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao.

– Không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao năng lực
quản lý, năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác giáo dục hiện nay.

– Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo sâu sát từng tổ
khối chỉ đạo sinh hoạt tổ khối phong phú xoáy sâu vào chuyên môn để nâng cao
chất lượng giáo dục.

– Bản thân sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong công
việc một cách hài hòa, giảm bớt về tình cảm.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

………, ngày … tháng … năm 20…

Người viết kiểm điểm

Tải bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho giáo viên:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh
phúc

——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…….

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………….

Sinh ngày……………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………..

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác
của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và
làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật
của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành
mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần
đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học
tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều
hành tốt công việc của……………………………………

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ
sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được
giao.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng
ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công
tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp
trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc
trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

……………..,
ngày….tháng ….năm………..
Người viết

Tải bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho công nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho nhiều đối tượng. Khi áp dụng những mẫu này, chắc chắn bạn sẽ thuận lợi trong việc chia sẻ những thành tựu, hay đóng góp của bản thân trong quá trình công tác. Và nhờ đó mà cơ hội thăng tiến của bạn sẽ cao hơn rất nhiều. Đừng quên theo dõi những bài viết của chúng tôi để cập nhật những thông tin, biểu mẫu mới nhất bạn nhé!

Thông báo chính thức: Giadinh360 (thuộc WebsiteViet) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *