Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của websiteviet.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "websiteviet". (Ví dụ: mẫu web sản phẩm mật ong websiteviet). Tìm kiếm ngay
655 lượt xem

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định hay nhất 2019

Biên bản thanh lý tài sản là một trong những dạng văn bản được các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân viết lên nhằm thanh lý tài sản cố định. Tài sản cố định được xem là những tư liệu sản xuất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định có giá trị lớn, được sử dụng lâu dài, ổn định qua nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề thanh lý này, hôm nay giupban.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu biên bản thanh lý tài sản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

Nội Dung Bài Viết

Tài sản số định được xem là những tư liệu dùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng trong quá trình sử dụng, do có một số lý do nào đó mà ban lãnh đạo muốn nhượng bán lại số tài sản này cho tổ chức, cá nhân khác.

Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC được ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014, muốn xác định đối tượng máy móc, thiết bị có đủ điều kiện cấu thành tài sản cố định hay không phải thỏa mãn 3 yếu tố sau đây:

Trong bộ hồ sơ thanh lý tài sản nhất thiết cần những chứng từ sau đây:

– Quyết định thanh lý tài sản cố định (TSCĐ)

– Biên bản đánh giá lại tài sản cố định (Ghi nhận tình trạng, giá trị còn lại trên sổ sách kế toán,…)

– Biên bản thanh lý tài sản cố định

– Thông báo thanh lý tài sản cố định: Doanh nghiệp tiến hành đăng báo và chụp lại ảnh tin đăng thanh lý TSCĐ trong 3 kỳ liên tiếp. Nội dung bài đăng phải bao gồm: thông tin về tài sản cố định (tên, đời, số hiệu hoặc mã loại), giá bán, thời gian thanh lý,…

– Hợp đồng thanh lý TSCĐ với cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng

– Hóa đơn thanh lý TSCĐ

– Các hồ sơ khác như: Quyết định lập hội đồng thanh lý TSCĐ (Bao gồm: giám đốc doanh nghiệp, trưởng bộ phận quản lý trực tiếp TSCĐ, kế toán)

Trước khi tiến hành thanh lý tài sản, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức cần chuẩn bị những thủ tục sau đây, giúp quá trình thanh lý diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Đơn vị: ………………

Bộ phận: ……………

Mẫu số 02-TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày……tháng……năm….

Số:…..

Nợ:……

Có:……

Căn cứ Quyết định số: …ngày……tháng……năm….. của ….về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: …………… Chức vụ …………. Đại diện ………… Trưởng ban

Ông/Bà: …………… Chức vụ ……..…. Đại diện ………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………Chức vụ ………… Đại diện ………… Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ …………

– Số hiệu TSCĐ ……………………

– Nước sản xuất (xây dựng) …………………

– Năm sản xuất ………………………

– Năm đưa vào sử dụng ……………. Số thẻ TSCĐ ……………

– Nguyên giá TSCĐ …………………………

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý …………………………

– Giá trị còn lại của TSCĐ ……………………………………

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ.

…………………………………………………

Ngày……tháng…… năm…..

Trưởng Ban thanh lý

(Ký và gh rõ họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ: …………. (viết bằng chữ) …………

– Giá trị thu hồi: ……………. (viết bằng chữ) ……………

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày……tháng…….năm……..

Ngày…tháng…năm…

Kế toán trưởng

(Ký và ghi họ tên)

Giám đốc

(Ký và đóng dấu)

Sau khi thanh lý tài sản không sử dụng nữa, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức sẽ hoạch toán các khoản thu nhập như sau:

Nợ TK 111, 112, 131,…

Có TK 711 – Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311).

Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý tài sản cố định:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 111, 112,….(tổng giá thanh toán)

Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình:

Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 – Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá)

Thông báo chính thức: Giadinh360 (thuộc WebsiteViet) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *