Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của websiteviet.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "websiteviet". (Ví dụ: mẫu web sản phẩm mật ong websiteviet). Tìm kiếm ngay
834 lượt xem

[Tổng Hợp] Những Câu Hỏi Về Lịch Sử Hay Nhất Các Bạn Học Sinh Nên Biết

[Tổng hợp] những câu hỏi về lịch sử hay nhất các bạn học sinh nên tham khảo ngay để bổ sung tài liệu ôn thi THPT. Môn học lịch sử không quá khó nhưng nó lại là cản trở lớn nhất đối với các bạn học sinh khi thi tốt nghiệp.

Nhiều bạn học sinh thường không chú trọng môn học này, mà chỉ dành thời gian học những môn học như: Toán, Lý Hóa, Văn, Anh….Đây là một điều đáng buồn bởi lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của một đất nước.

Để học tốt môn học lịch sử các bạn học sinh đừng nên học theo kiểu thuộc lòng mà cần tìm hiểu về sự kiện, dấu mốc đó thật kỹ thì việc học môn lịch sử diễn ra một cách dễ dàng đơn giản hơn. Dưới đây là những câu hỏi lịch sử hay nhất mà chúng tôi tìm hiểu chọn lọc để gửi đến bạn hãy cùng tham khảo ngay nhé!

1. Tiếng sét
trên bàn hội nghị là sự kiện nguyễn ái
quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Vecxai 18/6/1919
.

2. Sự kiện
được coi như như một “hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân
ta là sự kiện NAQ gửi bản yêu sách đến
hội nghị Vexai 18/6/1919.

3. Sự kiện
được coi như một “quả bom nổ chậm” làm cho kẻ thù khiếp sợ là sự kiện NAQ gửi bản yêu sách đến hội nghị
Vexai 18/6/1919.

4. Sự kiện mở
ra 1 thời đại mới cho cm việt nam là Đảng
ra đời năm 1930.

5. Sự kiện
khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là thất bại của khởi nghĩa Yên Bái năm 1930

6. Mốc kết
thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là đọc sơ thảo Luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
(7/1920) từ đó khẳng định CM VN muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM vô
sản.

7. Nguyên
nhân chung dẫn đến sự phân hóa của hội viêt nam CMTN, sự chuyển hóa của Tân
Việt CMĐ là do sự thâm nhập và truyền bá
rộng rãi của chủ nghĩa Mác – Lenin .

8. Sự kiện
đánh dấu phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác phong trào đấu tranh của công nhân Ba son
(8/1925).

9. Bước tiến
mới của phong trào công nhân VN là cuộc
đấu tranh của công nhân Ba son (8/1925).

10. Đỉnh cao
của phong trào 1930 – 1931 là sự ra đời
của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh.

11. Cuộc diễn
tập lần thứ nhất chuẩn bị cho CM tháng 8 là phong trào CM 1930-1931.

12. Cuộc diễn
tập lần thứ 2 chuẩn bị cho CM tháng 8 là phong
trào dân chủ 1936-1939
.

13. Cuộc diễn
tập lần thứ 3 chuẩn bị cho CM tháng 8 là Cao
trào kháng Nhật cứu nước
.

14. Hội nghị
đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 – 1945 là Hội nghị lần 6 BCHTW (11/1939).

15. Hội nghị hoàn chỉnh chủ trương chuyển
hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng VN thời kỳ 1939 – 1945 là Hội nghị lần 8 BCHTW (5/1941).

16. Hạn chế
trong của Luân cương của Trần Phú được khắc phục từ hội nghi BCHTW lần 2 tháng 7/1936.

17. Tổ chức
mặt trận dân tộc đầu tiên của riêng VN là mặt
trận Việt Minh tháng 5/1941

18. “BẮC ĐÀM
NAM ĐÁNH” là chỉ tình hình đất nước ta trước ngày 6/3/46 khi miền bắc đàm phán
với tưởng còn miền nam đánh Pháp.

19. Kế hoạch
“ đánh nhanh thắng nhanh” của pháp bước đầu bị phá sản bởi cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 năm 1946.

20. Kế hoạch
đánh nhanh của pháp bị phá sản hoàn toàn bởi
chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

21. Chỉ thị “
phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của
pháp
”là chiến dich Việt Bắc thu đông
năm 1947
.

22. Chiến
dịch phản công đầu tiên ta giành
thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp là Việt
Bắc thu đông 1947
.

23. Chiến
dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ
đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp là Biên giới 1950.

24.Chiến
thắng tạo ra bước ngoặt cơ bản cho
cuộc kháng chiến chống pháp là chiến dịch
biên giới 1950

25. Đại hội kháng chiến thắng lợiđại hội toàn quốc lần 2 của đảng LĐ tháng
2/1951.

26. Cú đấm thép của ta dành cho pháp là Đông xuân 1953-1954

27. Chiến
thắng bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava
Đông Xuân 1953 – 1954.

28. Những
thắng lợi của quân dân ta làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava là Đông xuân 1953-1954 và Điên Biên Phủ 1954.

29. Sự kiện
kết thúc kháng chiến chống pháp là thắng
lợi ở hội nghi Gionevo 1954.

30. Chiến
thắng quân sự lớn nhất trong kháng
chiến chống Pháp là Điện Biên Phủ 1954.

31. Chiến
thắng làm xoay chuyển cục diên chiến
tranh ở Đông Dương
Điện Biên Phủ
1954.

32. Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng
Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 là phải tiến hành đồng thời hai chiến lược cách
mạng ở hai miền với 2 chế độ chính trị khác nhau : cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân ở miền Nam.

33. Chiến
thắng làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ là trong
Xuân Hè 1965 (An Lão, Ba Gia, Đồng
Xoài).

34. Chiến thắng
làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến
tranh cục bộ
của Mĩ là Mậu thân 1968.

35. Trận
trinh sát chiến lược giúp củng cố quyết tâm giải phóng hoàn toàn Miền Nam của
ta là Chiến thắng Phước Long ngày
6/1/1975.

36. Sự kiện
đánh dấu hoàn thành căn bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước là Đại thắng mùa xuân 1975.

37. Trung tâm
của kế hoạch Nava là Điện Biên Phủ (ban
đầu là ở Đồng bằng bắc bộ)

38. Khâu
chính của kế hoạch Nava là Điện Biên
Phủ.

39. Chiến
thắng làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở đông dương là chiến thắng Điên Biên Phủ 1954.

40 .Bước
ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống mĩ là Hiệp
định Pari 1973.

41. Chiến
thắng tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn
miền nam là hiệp đinh Pari 1973.

42. Nhân dân
Việt Nam căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi của hiệp định Pari 1973.

43. Đảng
Đường lối xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản ra
đời đến này là Độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội.

44. Sự kiện
có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu
nước của nhân dân VN 1954 -1975.

45. Bước
ngoặt của CM miền Nam: Đồng khởi 60 và
Mậu thân 1968.

46. Sự kiện
mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX
Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu
nước cho dân tộc. 

47. Sự kiện
khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng cũ là thất bại Khởi nghĩa yên bái.

48. Đặc trưng
cơ bản nhất (quan trọng nhất)của giai cấp công nhân VN là vừa mới ra đời đã sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản
trên thế giới, đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga.

49. Giai cấp
công nhân VN ra đời trong cuộc khai thác
thuộc địa lần 1 của TDP (trước chiến tranh thế giới thứ nhất).

50. Giai cấp
tư sản, tiểu tư sản ra đời trong cuộc khai
thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp
(sau
chiến tranh thế giới thứ nhất)

51. Giai cấp
cũ có từ trước cuộc khai thác thuộc địa
lần 1
của TDP là địa chủ phong kiến
và nông dân.

52. Giai cấp
cũ có từ trước cuộc khai thác thuộc địa
lần 2
của TDP là địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân. 

53. Trong
cuộc khai thác thuộc địa lần 2 TDP bỏ
vốn đầu tư nhiều nhất vào ngành nông
nghiệp.

54. Đánh điểm diệt viên là phương châm tác
chiến của biên giới 1950

55. Quyết tử
cho tổ quốc quyết sinh là câu nói bác Hồ dành cho trung đoàn thủ đô.

56. Đường lối
khách chiến chống Pháp gồm các văn kiện: Lời
kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chỉ thị toàn dân kháng chiến và tác phẩm kháng
chiến nhất định thắng lợi, trong đó tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi
giải thích đầy đủ, cụ thể nhất/

57. Các quyền
dân tộc cơ bản gồm: độc lập, thống nhất,
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

58. Hiệp định sơ bộ 1946 là văn bản pháp lý
quốc tế đầu tiên công nhận tính thống
nhất
của VN (1 TRONG 3 QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN).

59. Hiệp định
GNV năm 1954 là văn bản pháp lý quốc tế
đầu tiên công nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản của ta
.

60. Nội dung
có lợi thực tế cho ta trong hiệp định sơ bộ là 2 bên ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.

61. 4 tỉnh
giành chính quyền sớm nhất là Bắc Giang,
Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

62. CMT8 là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (cm
tư sản dân quyền)
.

63. Cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào
đồng khởi
là các cuộc khởi nghĩa từng phần.

64. Hình thái
của cmt8 là đi từ khởi nghĩa từng phần
nên tổng khởi nghĩa
.

65. Lực lượng
đóng vai trò chủ yếu nhất trong tổng
khởi nghĩa tháng 8 là chính trị.

66. Lực lượng
đóng vai trò xung kích trong tổng
khởi nghĩa tháng 8 là lực lượng vũ
trang.

67. Hình thức
giành chính quyền trong cm t8 là chính
trị kết hợp với vũ trang.

68. Hội nghị
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 11/1939, 5/1941 đều là hội nghị chuyển hướng chỉ đạo so với
hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 7/1936.

69. Thành quả
lớn nhất của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là Quần chúng trở thành lực lượng chính
trị hùng hậu
của cách mạng.

70. Thành
công lớn nhất mà phong trào dân chủ 1936 – 1939 đạt được là Đảng đã tập hợp được lực lượng chính
trị hùng hậu
cho cách mạng.

71. Đặc điểm
nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là mang tính quần chúng, quy mô rộng lớn, hình thức phong phú.

72. Tên gọi
VN tuyên truyền giải phóng quân – nghĩa là chính
trị trọng hơn quân sự.

73. Dưới tác
động của cuộc khai thác thuộc địa gc địa chủ phân hóa làm 3: ĐẠI- TRUNG – TIỂU ĐỊA
CHỦ/
Tư sản phân hóa làm 2: DÂN TỘC
– MẠI BẢN.

74. Sự kiện
nào đã đánh dấu sự trở về đầy đủ với
những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc trong cương lĩnh chính trị
là: Nghi quyết hội nghị Ban chấp hành trung
ương Đảng tháng 5/1941.

75. Sự kiện
đưa cách mạng miền Nam bước đầu chuyển sang giai đoạn “chiến tranh cách mạng” là: Thắng lợi của “Đồng Khởi” 

76. Lần đầu
tiên đảng ta chủ trương thành lập một “Chính
phủ dân chủ cộng hòa
” là ở Hội nghị
Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 11/1939. 

77. Tính chất
xã hội của nước ta trong những năm 1945 – 1954 là: dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến.

78. Tính chất
xã hội của nước ta từ khi Pháp đặt ách thống trị đến trước cm tháng 8 thành
công là: thuộc địa, nửa phong kiến.

79. Sự phân
hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự ra đời của các tổ chức:
Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng
sản đảng.

80. Sự ra đời
của tổ chức cộng sản năm 1929 phản ánh
xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc
.

81. Sự ra đời
của những giai cấp mới dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa của
TDP là cơ sở xã hội và điều kiện chính trị để tiếp thu những tư tưởng mới
vào Việt Nam (kể cả tư tưởng tư sản và tư tưởng vô sản
).

82. Đặc điểm
lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong thời gian 1919-1930 là sự đấu tranh để giành lấy quyền lãnh đạo đối với cách mạng nước ta, 2
khuynh hướng này đều cố gắng vươn lên giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc
do lịch sử đặt ra. 

83. ” Người
khổng lồ về kinh tế, chú lùn về chính trị” là biệt danh của Nhật bản

84. Từ những năm 70 trở đi cuộc cách mạng khoa học kĩ
thuật được gọi là cm khoa học công nghệ 

85. Lục địa bùng cháy là Mĩ La tinh

86. Lá cờ đầu
của phong trào giải phóng dân tộc mĩ la tinh là Cuba.

87. Lục địa mới trỗi dậyChâu Phi 

88. Lục địa ngủ kĩChâu Phi.

89. Sự khác
nhau của phong trào giải phóng dân tộc ở mĩ la tinh với ptgpdt ở á và phi là mĩ la tinh đã giành được độc lập từ cuối
thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX nhưng sau đó bị biến thành sân sau của Mĩ
 

90. 4 con
rồng nhỏ của châu á là hàn quốc,
singapo, đài loan, hồng kong

91. 3 khúc
dạo đầu trong chiến tranh lạnh gồm sự kiện ngày
12/3/1947. Thành lập NaTo, kế hoạch Macsan

92. Sự kiện
đánh dấu sự khởi sắc của khối asean là hội
nghị Bali 2/1976

93. Tổ chức
liên minh kinh tế, chính trị lớn nhất hành tinh là Liên minh châu âu EU.

94. Nội dung quan trong nhất và gây ra nhiều tranh cãi
nhất
giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta là: Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và
châu Á.

95. Nguyên
tắc quan trong nhất, chỉ đạo hoạt
động của Liệp hợp quốc là: Chung sống
hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung
Quốc).

96. Đặc điểm
lớn nhất của cuộc cm khoa học kỹ thuật sau thế chiến thứ 2 là : khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực
tiếp.

97. 2 ngọn
gió thần – thổi vaò nền kinh tế Nhật: chiến
tranh Triều Tiên (50 -53) và chiến tranh VN (54 -75).

98. Nét nổi
bật của quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ 2: là tình trạng đối đầu căng thẳng 2 phe, 2 cực mà đỉnh cao là chiến
tranh lạnh.

99. Thắng lợi
của cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu đánh dấu CNXH đã vượt qua phạm vi 1 nước, trở thành hệ thống trên thế giới.

100. Thắng
lợi của cm VN (1945); TQ (1949); Cu ba (1959) mở rộng ko gian địa lý của CNXH.

101. Nguyên
nhân làm cho bản đồ chính trị thế giới có những biến đổi to lớn và sâu sắc là thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc
với sự ra đời của hơn 100 nước độc lập…

102. Thắng
lợi của cm TQ năm 1949 làm cho hệ thống
xã hội chủ nghĩa được mở rộng, nối liền từ Âu sang Á.

103. Brexit
là một biểu hiện của sự chống lại xu
hướng toàn cầu hóa
.

104. Học thuyết Phucưđa năm 1977, đánh dấu
sự “trở về” châu Á của Nhật Bản.

105. Đường
lối đối ngoại xuyên suốt của NB là liên
minh chặt chẽ với Mĩ.

106. Sự ra
đời 2 nhà nước trên bán đảo Triều Tiên, sự ra đời của CHLB Đức và CHDC Đức là dưới tác động của chiến tranh lạnh.

107. 3 quốc
gia ĐNA giành độc lập sớm nhất là VN,
Lào, Indonesia
.

108.Sự kiện
đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc ở châu phi là Nenxon Mandena làm tổng thống 4/1994.

109. Sự kiện
tạo ra sự phân chia đối lập về kinh tế – chính trị giữa Đông Âu vs Tây Âu là việc Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan 6/1947.

110. Sự kiên
mở đầu cho chiến tranh lạnh là thông điệp của tổng thống Truman đọc trước quốc hội Mĩ 12/3/1947 (đánh dấu sự ra đời của chiến
lược toàn cầu ngăn chặn).

111. Sự kiện
đánh dấu sự xác lập của cục diện 2 cực, 2 phe và chiến tranh lạnh bao trùm thế
giới là sự ra đời của NATO và liên minh
Vacsava.

112. Hội
VNCMTN va Tân Việt CM Đảng đều thực hiện chủ
trương vô sản hóa.

113. Chủ
trương Mĩ hóa thực chất là Mĩ thực hiện
chiến tranh cục bộ (phân biệt với hành động Mĩ hóa trở lại).

114. Điều
khoản quan trọng nhất của hiệp định Paris, có ảnh hưởng sâu sắc tới sự nghiệp
kháng chiến chống Mĩ là: Hoa Kì rút hết
quân đội của mình và quân các nước đồng minh, cam kết không dính líu quân sự
hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

115. Nguyên
nhân quan trọng nhất làm bùng nổ phong trào đồng khởi là sự ra đời của Nghị quyết 15 năm 1959.

116. Nguyên
nhân quyết định nhất làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 -1931 là sự ra đời và lãnh đạo của Đảng.

117. Phong
trào dân chủ 1936 -1939 kết thúc khi
chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

118. Nhiệm vụ
đầu tiên quan trong nhất sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ là thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

119. Bước đột
phá đầu tiên làm “xói mòn” trật tự 2 cự
Ianta
là thắng lợi của cm TQ năm
1949.

120. Chiến tranh lạnh kết thúc hoàn toàn khi LX sụp đổ, trật tự 2 cực Ianta bị tan rã.

Với tài liệu về những câu hỏi lịch sử mà chúng tôi giới thiệu ở trên chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng học và nhớ các sự kiện, dấu mốc lịch sử để môn học này không còn trở lại khiến bạn lo lắng trong mỗi kỳ thi tới. Nếu bạn thấy những câu hỏi lịch sử ở trên hay thì nhớ chia sẻ lên mạng xã hội có các bạn khác cùng tham khảo học tập nhé!

Thông báo chính thức: Giadinh360 (thuộc WebsiteViet) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *